To dostępność wody najbardziej limituje przyszły plon

Obserwując dotychczasowy przebieg tegorocznej zimy nasuwa się spostrzeżenie o niedostatecznym zapasie wody jaki gleba nagromadziła w tym okresie.

Nie tylko brak opadów śniegu, ale sporadyczne i krótkotrwałe  deszcze oraz nietypowe dla zimy dodatnie temperatury nie sprzyjają kumulacji zasobów wody w glebie przed okresem wiosennym. Sytuacja jest niekorzystna, gdyż intensywnie wiejące wiatry oraz trwająca wegetacja przy braku zamarzniętej gleby przyczynia się do zubożenia zasobów wodnych w glebie. Pojawiające się sporadycznie deszcze zaledwie podlewają glebę zamiast nasycić jej  zapas wody niezbędny do wiosennego ruszenia wegetacji. Głębsze warstwy gleby nieustannie tracą wodę wyparowującą poprzez niezamarzniętą wierzchnią warstwę, a padające deszcze zaledwie wystarczają na potrzeby bieżące, pomimo pory zimowej ciągle wegetujących i transpirujących upraw ozimin.

Podejmując w okresie wiosennym decyzje związane z zabiegami agrotechnicznymi i szacując przyszły plon zbóż, czy rzepaku powinniśmy przede wszystkim brać pod uwagę fizjologiczną stronę możliwości rozwoju roślin na starcie wegetacji.

Faza krzewienia i początek strzelania w źdźbło

W przypadku zbóż z punktu widzenia kształtowania się przyszłego plonu ziarna najważniejsza jest faza krzewienia i początek strzelania w źdźbło. W węzłach krzewienia tworzą się wówczas nowe pędy kłosonośne. Wkrótce po wytworzeniu nowego pędu rozpoczyna się proces zawiązywania kłosków i ustala się wielkość przyszłego kłosa. Wewnątrz kłosków rozpoczyna się różnicowanie przyszłych kwiatów i ustala się potencjalna liczba ziarniaków w kłosie. Opisany proces trwa od końca krzewienia do fazy drugiego kolanka.

Krzewistość zbóż jest, jak wiemy, cecha gatunkową i odmianową. W warunkach polowych w zależności od gęstości siewu uzyskuje się krzewistość produkcyjną tj. ilość źdźbeł kłosonośnych z jednej rośliny. Szacunkowo źdźbła drugiego rzędu są o 5-10% mniej produktywne od źdźbeł pierwszego rzędu, a trzeciego rzędu są już o 10-15% mniej produktywne.

Na tym etapie rozwoju potencjał plonowania podlega samoregulacji przez samą roślinę. Plon zależy więc od ilości składników pokarmowych jakie roślina jest w stanie dostarczyć do źdźbeł, liści jak również do wytworzonych ziarniaków w kłosie. Niedobór zwłaszcza azotu lub innych składników mineralnych w glebie w tym okresie, może istotnie wpłynąć na słabszy wzrost oraz na mniejszą masę ziarniaków, a także na zawartość białka, glutenu, czy inne parametry jakościowe.

Niedobór wody opadowej

Wiele zależy także od pogody, gdyż niedobór wody opadowej – czy wręcz susza glebowa – może wpłynąć na rośliny podobnie negatywnie jak brak substancji odżywczych. Transport pokarmu i wypełnianie ziarniaków mogą także być zakłócone przez choroby liści i kłosów oraz uszkodzenia spowodowane przez szkodniki.

Rośliny w takich warunkach stresowych redukują potencjalny plon już od samego początku wegetacji(!!!), jeszcze na etapie krzewienia. Dostępność w glebie zasobu wody, składników pokarmowych oraz nasłonecznienie i temperatura, to wszystko przyczynia się do lepszej samoregulacji przez roślinę potencjału przyszłego plonu w okresie wegetacji. W warunkach dużego niedoboru wody czy składników pokarmowych następuje skrócenie fazy wegetatywnej i przyspieszenie wytwarzania nasion. Dzieje się to kosztem skrócenia okresu wzrostu roślin i rozwoju ziarniaków, co skutkuje dużo niższym plonowaniem zbóż.

 

Rozwój systemu korzeniowego

Dlatego takie ważne jest zadbanie o dobry rozwój systemu korzeniowego zbóż już na starcie, zwłaszcza na glebach lżejszych, gdzie prędzej pojawiają się niedobory wody, a dostępność składników mineralnych jest niższa. Wczesne zadbanie o wzmocnienie rozwoju systemu korzeniowego pomaga roślinom w początkowych fazach wzrostu lepiej przetrwać suszę i inne stresowe warunki zewnętrzne. Oprysk preparatem NOV@ ® w dawce 2-3 l/ha wpływa nie tylko na wzmocnienie rozwoju systemu korzeniowego, ale poprawia także wydajność przyswajania składników pokarmowych w strefie korzeń – roztwór glebowy. Ponadto dodatek kwasów humusowych i fulwowych na długi okres poprawia w glebie warunki powietrzno-wodne w strefie przykorzeniowej.

Zastosowanie preparatu FOLIFOL, zawierającego  wyciągi roślinne złożone z kompleksu 18 aminokwasów, ma silne działanie antystresowe już w dawce 1-1,5 l/ha i dodatkowo na zasadzie synergii ( współdziałania ) poprawia efekt wzmocnienia rozwoju systemu korzeniowego zapewniany przez preparat NOV@ ®.

Stosowanie łączne obu preparatów działających biostymulująco na rozwój rośliny w proporcjach: NOV@ ® 2l/ha plus FOLIFOL 1l/ha daje najlepsze efekty dla plonowania zbóż czy rzepaku przy stosunkowo najmniejszym nakładzie na 1ha uprawy.

Powtórzenie zabiegu mieszaniną preparatu FOLIFOL 1l/ha z preparatem SHIFT 1,5-2,0 l/ha, który dodatkowo polepsza krzewienie i wchłanianie substancji pokarmowych, daje najlepsze efekty w przeliczeniu na wysoki plon końcowy zbóż z 1ha powierzchni upraw. 

 

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.