Ostatnie dekady niosą nieustanny wzrost zainteresowania uprawą winorośli w w Polsce. Złożyło się na ten fakt wiele czynników, z których najważniejsze to ocieplanie klimatu, które sprzyja uprawie winorośli, pojawienie się nowych odmian lepiej przystosowanych do warumnków naszego klimatu, ale przede wszystkim zmiana wzorców konsumpcji alkoholu i wzrost świadomości o dietetycznych i zdrowotnych właściwościach wina wśród konsumentów.

Jak się okazuje w położonych bardziej na północ rejonach Europy możliwe jest produkowanie wina bardzo dobrej jakości, które znajduje wielu nabywców i pozwala uzyskać bardzo korzystą cenę. Szczególnie ważne jest to, iż w Polsce dużo łatwiejsze okazuje się dostosowanie do wymogów organicznej uprawy winorośli dzięki czemu nasi producenci mogą z dużym sukcesem konkurować z producentami z krajów typowo winiarskich.

Na sukces winnicy składa się wiele składników, a jednym z kluczowych jest prawidłowa pielęgnacja i nawożenie gleby. Jeżeli gleba przed założeniem winnicy była prawidłowo nawożona, to przez pierwsze dwa lata nie ma potrzeby uzupełniania makroelementów. W trzecim roku wszystkie krzewy zaczynaja owocować i jest to moment, od którego należy kontrolować poziom składników pokarowych w glebie oraz zawartość najważniejszych dla winorośli mikroelementów, takich jak bor, mangan, żelazo, miedź cynk i molibden. Według słowackiego badacza V. Krausa, z plonem owoców 10 t z 1 ha corocznie ubywa 90–120 kg azotu, 15–19 kg fosforu, 99–124 kg potasu, 113–134 kg wapnia, 30–50 g cynku i ok. 3 g molibdenu. Im wyższe zbiory owoców, tym ubytki składników pokarmowych są większe.

Naturalnym, bogatym źródłem wszystkich potrzebnych krzewom winorośli pokarmów jest obornik i inne nawozy organiczne. Zastanówmy się, czy w sierpniu możliwe jest jeszcze wykonanie jakichkolwiek zabiegów poprawiających jakość owoców. Otóż jednym z zabiegów, które możemy przeprowadzić jest przerzedzanie czyli tzw. zielony zbiór. Pod tym pojęciem rozumie się częściowe usuwanie gron, aby poprawić jakość pozostałych gron i tym samym osiągnąć większą zawartość cukru w moszczu. Wczesna regulacja jest przeprowadzana około połowy lipca, ale jest jeszcze czas na późną regulację przeprowadzaną od połowy sierpnia (koniec zamykania gron) do początku czasu dojrzewania winogron. Jako, że plon nie może już zostać wyrównany przez krzewy, należy liczyć na wyższą zawartość cukru. Odmiany czerwone należy przerzedzać wtedy, gdy już większa ilość gron zakończyła etap przebarwiania. Po zakończonym wybarwieniu należy jeszcze raz przerzedzić grona, które nie wybarwiły się całkowicie.

Dodatkowym sposobem zwiększenia zawartości cukru jest przeprowadzenie nalistnego oprysku preparatem SUNRED® 20-25 dni przed zbiorem i następnie 10-15 dni przed zbiorem w dawce 3,5 – 4 litrów na hektar. Zabieg taki pozwoli na zwiększenie zawartości cukru, ale – co ważniejsze – równomierne dojrzewanie gron z jednoczesną poprawą wybarwienia.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi, z wyjątkiem preparatów zawierających siarkę, oleje mineralne oraz emulsje.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SUNRED®

Aktywator dojrzewania i wybarwienia owoców

  • Poprawia wybarwienie owoców
  • Przyspiesza i polepsza równomierne dojrzewanie
  • Podwyższa zawartość cukru w owocach

SKŁADNIKI

Ekstrakty roślinne, Metionina, Fenyloalanina, Monosacharydy

Sposób działania

 

SUNRED® to innowacyjny aktywator poprawiający wybarwienie owoców. Zawiera fenyloalaninę, metioninę, monosacharydy i inne ekstrakty roślinne, jak np. oksylipiny, które przyspieszają proces dojrzewania. SUNRED® dostarcza zarówno substancję wyjściową (fenyloalaninę), jak również wspomagacze (oksylipiny) biosyntezy antocyjanu i flawonu, barwników które są odpowiedzialne za zabarwienie czerwone, pomarańczowe i fioletowe. W rezultacie SUNRED® wspomaga nagromadzenie pigmentów, a tym samym poprawia wybarwienie. Dodatkowo SUNRED® zawiera składnik istotny dla biosyntezy etylenu – metioninę, która z kolei inicjuje i steruje procesami dojrzewania i gromadzenia rozpuszczalnych cukrów. W ten sposób SUNRED® usprawnia dojrzewanie owoców i zwiększa zawartość cukrów rozpuszczalnych (skala Brixa). SUNRED® nie ma ujemnego wpływu na trwałość miąższu owoców, ani także nie zakłóca stabilności przechowywania owoców. Jest to rezultat zawartych nim oksylipin, które indukują naturalną syntezę lignin i monolignoli, związków odpowiedzialnych za wzmocnienie ścian komórkowych.