Doradca: – Zastanawiałeś się, czy tak naprawdę roślina potrzebuje nawożenia aminokwasami ?

Rolnik: – Może być korzystne dla roślin, ale to narzucona przez człowieka technologia w produkcji roślinnej. Przecież w warunkach naturalnych, poza nielicznymi wyjątkami, roślina nie pobiera z zewnątrz aminokwasów.

Fakty

Stosowanie aminokwasów to niespotykana wcześniej możliwość wpływu na procesy życiowe przebiegające w roślinach uprawnych.
Dostarczanie roślinie z zewnątrz aminokwasów wpływa na bardziej efektywne pobieranie składników odżywczych do wnętrza tkanek, oraz na ich szybszy wzrost i rozwój. Dzięki temu roślina ma ułatwiony dostęp do naturalnych substancji, które polepszają przebiegające w niej procesy metaboliczne oraz lepiej wykorzystuje makro i mikro-elementy dostarczane w nawozach mineralnych lub nalistnych.

Zastosowanie biostymulatorów prowadzi do zwiększenia ilości korzeni włośnikowych oraz rozwój systemu korzeniowego roślin, co dodatkowo wpływa na podniesienie efektywności nawożenia mineralnego.
Występujące w roślinie naturalne hormony nie zawsze zapewniają jej możliwość przetrwania niekorzystnych warunków zewnętrznych. Dlatego też stosowanie biostymulatorów w pierwszej kolejności ma ułatwić roślinom przetrwanie w warunkach stresowych, zwiększa ich odporność i przyśpiesza regenerację w razie wystąpienia uszkodzeń.
Aminokwasy roślinne oszczędzają roślinie w warunkach niekorzystnych dodatkowe ilości energii, gdyż roślina ma możliwość bezpośredniego wbudowania gotowych kompleksów aminokwasowych w swoje łańcuchy białkowe.
Aminokwasy zwierzęce działają tu odmiennie, gdyż nie są kompatybilne z łańcuchami DNA roślin, stąd roślina musi je dodatkowo przekształcić co wymaga dodatkowego nakładu energii ze strony rośliny.
Biostymulatory to preparaty, których oddziaływanie na rośliny nie ma charakteru odżywczego. Ich rola jest inna niż nawozów nalistnych. Sprowadza się do podwyższenia poziomu naturalnie występującej w roślinie tolerancji (odporności) na dany czynnik stresowy.
W warunkach, gdy dany stres nie oddziałuje na roślinę, u roślin potraktowanych biostymulatorem pojawiają się lepsze możliwości rozwoju z wykorzystaniem potencjału genetycznego danej odmiany, co uwidacznia się w znacznie wyższym plonowaniu.

Stwierdzono, że biostymulatory zastosowane na początku wegetacji, gdy rośliny są zdrowe mogą dodatkowo zwiększyć ich odporność na choroby czy nawet szkodniki.
Rośliny wzmacniają wówczas swoje struktury i są w stanie oprzeć się patogenom m.in. zwiększa się odporność blaszki liściowej na wrastanie grzybni chorobotwórczej.
Biostymulatory zwiększają skuteczność działania fungicydów wpływając na zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem, a molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają jego przejście przez substancje woskowate kutykuli.
Działanie biostymulatorów zapobiega także przejściowemu zahamowaniu wzrostu roślin uprawnych po wykonanych opryskach herbicydami.
Użycie biostymulatorów mogłoby więc przyczynić się do zmian w stosowaniu środków ochrony roślin. Miałoby to przełomowe znaczenie dla ochrony zdrowia rolników i sadowników, którzy wykonują zabiegi chemiczne, a po pracy nadal wielu z nich wraz z rodzinami mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie traktowanych chemią upraw.

 

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.