Przymrozki, susza, podtopienia

znane doskonale czynniki powodujące stres roślin, co skutkuje spadkiem plonowania i gorszą jakością plonu, a w skrajnych przypadkach prowadzi nawet do całkowitej utraty plonu. Czy jest jakiś złoty środek, który pozwoli poradzić sobie nie z jednym tylko z tych czynników, ale ze wszystkimi równocześnie?

Nie od dzisiaj wiadomo, że rośliny przeżywają stres a jego skutkiem jest wygenerowanie sygnału elektrycznego, który wywołuje bodźce wpływające na dalszy wzrost i rozwój rośliny. Żywy organizm roślinny posiada specyficzny układ autoregulacyjny, utrzymujący równowagę w przepływie energii. Warunkiem rozwoju roślin jest przewaga procesów syntezy przy dostępie energii świetlnej, nad procesami rozkładu pochłaniającymi energię chemiczną zawartą w materii organicznej. Gdy bilans jest dodatni, ilość substancji organicznej w roślinie się zwiększa, a tym samym wzrasta jej potencjał życiowy. Należy jednak pamiętać, że gdy wiosną rusza proces wegetacji proces wzrostu rośliny jest uzależniony od całej gamy czynników zewnętrznych. Takie czynniki jak woda, temperatura, światło fotosyntetycznie aktywne czy dostępność składników mineralnych mogą mieć na roślinę działanie korzystne, jak również stresujące, a nawet szkodliwe. .

 1. Temperatura

Wzrost roślin przebiega w określonych jej granicach , a jego intensywność zwiększa się wraz z przekroczeniem dla każdej rośliny tzw. wartości minimum. Pod wpływem niskiej temperatury następuje spowolnienie procesów metabolicznych rośliny. Proces zamarzania wody wewnątrz komórek roślinnych wywołuje ich uszkodzenia na skutek krystalizacji wody. Z drugiej strony w wysokiej temperaturze pomimo mechanizmów ochronnych również może nastąpić uszkodzenie roślin.

 1. Zalanie i podtopienie

Zalanie uprawy powoduje niedotlenienie komórek roślinnych, co prowadzi do aktywacji procesów fermentacji. W takiej sytuacji szczególnie niebezpieczne są okresy wyższej temperatury, która wzmaga intensywność procesów metabolicznych. Dlatego na glebach mało przepuszczalnych obfite opady powodują niedostatek tlenu. Zalane korzenie nie mogą oddychać w procesach tlenowych. Prowadzi to do oddychania beztlenowego i powstawania toksycznych produktów, co zatrzymuje wegetację rośliny. Efekt to osłabienie roślin i pogorszenie ich odporności na niekorzystne czynniki zewnętrzne i chorobotwórcze.

 1. Susza

Deficyt wody zaburza gospodarkę wodną roślin wywołując ujemny bilans wody między rośliną a środowiskiem. To prowadzi do zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych w komórkach roślinnych. Będą to zaburzenia transpiracji, utrata turgoru, zmiany funkcjonowania błon komórkowych, zaburzenie procesu fotosyntezy.

Odpowiedzią w okresie nasilonych stresów takich jak przymrozki, podtopienie czy susza są biostymulatory – substancje biologicznie czynne zawierające w swoim składzie enzymy białek, aminokwasy i mikroelementy. Maja one na celu dostarczenie dodatkowej energii i wspomaganie procesów przemiany materii na każdym poziomi organizacyjnym rośliny. Źródłem substancji stosowanych do biostymulacji są organizmy morskie, zwłaszcza glony i wodorosty. Zastosowanie takich preparatów może zupełnie ograniczyć stres. Dzięki temu większość składników pokarmowych jest bardzo łatwo transportowana w roślinie, efekt zabiegów jest widoczny już kilkanaście godzin po zastosowaniu. Ich zaletą jest również to, że można je mieszać z nawozami dolistnymi i pestycydami, co poprawia wchłanianie i przemieszczanie się składników pokarmowych w roślinie.

Zastosowanie biostymulatorów stymuluje procesy życiowe rośliny, wmzacnia ich naturalną odporność, poprawia kondycję. Uprawy, na których zastosowano biostumulatory charakteryzują się większym, silniejszym i bogatszym systemem korzeniowym, lepiej odżywioną częścią nadziemną i bardziej regularnym cyklem rozwojowym. Efekt? Rośliny w sposób optymalny wykorzystują swój naturalny potencjał produkcyjny.

Zauważmy, że na rynku w ostatnim okresie pojawiło się wiele takich produktów jako nowość w uprawie roślin. Jednak tylko produkty firm z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu biostymulatorów gwarantują dobry skutek i efekt uprawowy. Eksperymentowanie na polu z produktami bez wieloletnich badań i wdrożeń, może mieć nieoczekiwany wpływ na plon roślin.

Wniosek: zastosuj biostymulator i spokojnie oglądaj prognozę pogody. Cokolwiek się wydarzy, ochronisz przed skutkami stresu swoje rośliny. I siebie.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek