WIN – Worldwide Innovation Network

Projekt WIN jest międzynarodową siecią badawczo-rozwojową, powołaną w celu bardziej efektywnego transferu technologii oraz innowacji z ośrodków badawczych do biznesu oraz skrócenia czasu potrzebnego na wdrożenie innowacyjnych produktów

Począwszy od roku 2012, Biolchim konsekwentnie realizuje strategię innowacji w swoich produktach poprzez uruchomienie projektu WIN – międzynarodowej sieci innowacji, badań i rozwoju, bazującej na zasadach współpracy oraz crowdsourcingu. Obecnie sieć projektu WIN obejmuje 11 krajów na całym świecie – oprócz centrum Badań i Rozwoju Biolchim (oraz zespołów sprzedażowych) w projekcie uczestniczy 15 ośrodków badawczych oraz 7 partnerów biznesowych, z których każdy wnosi własne zdobycze technologiczne do projektu.

Przed projektem WIN zostały postawione 2 główne cele:
 • wspieranie transferu technologii z uniwersytetów do przemysłu: we współpracy z uniwersytetami oraz innymi ośrodkami badawczymi, Biolchim tworzy i rozwija najważniejsze innowacje z dziedziny nauki, biotechnologii, inżynierii przemysłu czy procesów przemysłowych, by z ich pomocą dostarczać najbardziej innowacyjne i efektywne produkty i usługi dla Klientów końcowych
 • maksymalizacja efektywności innowacji poprzez skrócenie czasu potrzebnego na jej praktyczne zastosowanie: gdy nowy produkt zostanie opracowany, jest testowany jednocześnie i równolegle na wszystkich możliwych rynkach docelowych (na których operują partnerzy projektu WIN). Dzięki temu Biolchim oraz pozostali partnerzy WIN, mając wiedzę na temat mocnych i słabych stron danego produktu w różnych środowiskach i sytuacjach, mogą szybciej go udoskonalić, skracając jednocześnie czas potrzebny na jego wdrożenie u Klientów końcowych oraz tworząc kompletne (naukowe oraz techniczne) know-how w danych zastosowaniach.
Poprzez projekt WIN, Biolchim stał się centrum przepływu informacji – mając na celu przekształcenie wiedzy i teorii w konkretne zastosowania dla rynku rolniczego. Tym samym zarówno Biolchim jak i pozostali partnerzy projektu WIN odnoszą koszyści w modelu win-win – czyli obustronnych korzyści dla wszystkich partnerów projektu. Through the WIN project, Biolchim is the hub of a bidirectional flow of information aimed to turn knowledge into concrete solutions for the biostimulant market, in a WIN-WIN approach between the partners and the company. GŁÓWNE OBSZARY INNOWACJIProjekt WIN jest siecią innowacji typu 360 stopni, skupioną na pięciu głównych obszarach:
  • PRODUKT
  • PROCES PRODUKCJI
  • LOGISTYKA
  • ZARZĄDZANIE OPERACYJNE
  • MARKETING I KOMUNIKACJA
   POTENCJALNI PARTNERZY PROJEKTU WIN:
   • Uniwersytety i inne ośrodki badawcze
   • Laboratoria
   • Naukowcy
   • Biznes (partnerzy biznesowi)
   • Konsultanci branżowi
   • Rolnicy
   • Dostawcy i producenci

   kontakt

   ul.Marszałkowska 58/16A 00-545 Warszawa

   info@biolchim.com.pl

   śledź nas