zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
  • Wspomaga naturalną odporność roślin
  • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
  • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
  • Poprawia krzewienie się zbóż
  • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

Okres stosowania: w okresie krzewienia lub kłoszenia, w połączeniu z herbicydami i fungicydami

Ilość zabiegów: 1 – 2

Nalistnie: 1,5 – 2 l/ha

Okres stosowania: w połączeniu z powschodowymi herbicydami

Ilość zabiegów: 1 – 2

Nalistnie: 1 – 1,5 l/ha

Okres stosowania: w połączeniu z powschodowymi herbicydami

Ilość zabiegów: 1 – 2

Nalistnie: 1 – 2 l/ha

Okres stosowania: w połączeniu z powschodowymi herbicydami

Ilość zabiegów: 1 – 2

Nalistnie: 2 – 2,5 l/ha

Okres stosowania: w połączeniu z powschodowymi herbicydami

Ilość zabiegów: 1 – 2

Nalistnie: 1,5 – 2 l/ha

Okres stosowania: w połączeniu z fungicydami

Ilość zabiegów: 1 – 2

Nalistnie: 2 – 3 l/ha

kontakt

ul.Marszałkowska 58/16A 00-545 Warszawa

info@biolchim.com.pl

śledź nas