zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi miedź lub siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

2,5 – 10 kg

Gold dry

Produkt o działaniu kosmetycznym i zapobiegawczym

  • ZAPOBIEGA ORDZAWIENIU OWOCÓW
  • POLEPSZA WŁAŚCIWE WYBARWIENIE I INNE ASPEKTY KOLORU
  • ODBIJA PROMIENIE SŁONECZNE I ZAPOBIEGA POPARZENIOM
  • REDUKUJE ATAKI OWADÓW

SKŁADNIKI

Bor (B)rozpuszczalny w wodzie, Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie, Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie, Zmikronizowany kaolin (SiO2)

Sposób działania

GOLD DRY to produkt o działaniu leczniczo – kosmetycznym na bazie mikroelementów i kaolinu o wysokim stężeniu krzemionki. GOLD DRY ma postać drobnego, białego mikroproszku, który jest nieporowaty i nierozszerzalny, łatwo tworzy w wodzie zawiesinę i ma właściwości odblaskowo-antyrefleksowe oraz powłokowo-ochronne. W szczególności należy jednak podkreślić, że produkt ten ma minimalny wpływ na środowisko, co wynika z bardzo niskiego stężenia pozostałości, posiada znacznie większą możliwość dostosowania teminów aplikacji do cza-su zbioru i jest dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Ten innowacyjny produkt oparty jest na technologii cząstek stałych znanej już w wielu branżach, a obecnie dokonującej prawdziwie rewolucyjnych zmian w rolnictwie.

GOLD DRY może spełniać kilka funkcji w zależności od rodzaju uprawy i dawki:

  • w owocach ziarnkowych mała dawka GOLD DRY może zapobiegać rdzawieniom i poprawić wygląd owoców poprzez stworzenie na skórce owocu ochronnej i wzmacniającej warstwy;
  • w uprawach przemysłowych i warzywnych nieco wyższe dawki GOLD DRY zapobiegają poparzeniom słonecznym ponieważ warstwa ochronna na owocach przyjmuje postać odblaskowego płaszcza odbijając promieniowanie słoneczne i obniżająć temperaturę powłoki zewnętrznej;
  • w sadach można stosować GOLD DRY aby zapobiegać składaniu jaj przez szkodniki i fitofagi. GOLD DRY tworzy na całej oślinie jednolitą warstwę, która działa jak mechaniczna bariera na bazie mikroelementów kaolinu o wysokim stężeniu krzemionki, co zniechęca owody do składania jaj.

DZIAŁANIE KOSMETYCZNE

Termin stosowania: co 7-8 dni

Ilość zabiegów: 5 -6

Nalistnie: 250 g/hL

REDUKCJA POPARZEŃ SŁONECZNYCH W ZWIĄZKU Z NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM

Termin stosowania: 7-8 dni przed zbiorem

Ilość zabiegów: 2 -3

Nalistnie: 8 – 10 kg/ha

REDUKCJA POPARZEŃ SŁONECZNYCH W ZWIĄZKU Z NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM

Termin stosowania: 7-8 dni przed zbiorem

Ilość zabiegów: 2 -3

Nalistnie: 4 – 5 kg/ha

REDUKCJA POPARZEŃ SŁONECZNYCH W ZWIĄZKU Z NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM

Termin stosowania: 7-8 dni przed zbiorem

Ilość zabiegów: 2 -3

Nalistnie: 10 – 12 kg/ha

PRZEZWYCIĘŻENIE STRESU SPOWODOWANEGO WYSOKIMI TEMPERATURAMI

Termin stosowania: 7-8 dni przed zbiorem

Ilość zabiegów: 2 -3

Nalistnie: 3 – 5 kg/ha

ZMNIEJSZENIE ILOŚCI JAJ SKŁADANYCH PRZEZ OWADY PASOŻYTNICZE

Termin stosowania: przed wybarwieniem

Ilość zabiegów: 1 -2

Nalistnie: 3 – 4 %

kontakt

ul.Marszałkowska 58/16A 00-545 Warszawa

info@biolchim.com.pl

śledź nas