Dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że rzepak mimo iż jest rośliną dobrze przystosowującą się do różnych warunków glebowych, wysokie i wierne plony pozwala uzyskać przy pełnym nawożeniu doglebowym oraz dokarmianiu dolistnym. Tradycyjne nawożenie mineralne nie zawsze gwarantuje dostępność składników niezbędnych do uzyskania wysokiego plonu dobrej jakości.

Uwaga! Rzepak nie znosi gleb zakwaszonych, o zniszczonej strukturze. Optymalnie: odczyn obojętny lub lekko kwaśny o pH 5,1 – 6,5.

Pamiętaj! Warunki ograniczające rozwój roślin przez utrudnianie pobierana składników pokarmowych przez korzenie a. niskie pH gleby przy niedostatku próchnicy, b. susza lub nadmiar opadów w okresie wegetacji, c. brak niezbędnych mikroelementów. W takich przypadkach uzyskanie optymalnego plonu będzie możliwe dzięki pozakorzeniowemu dostarczeniu składników pokarmowych.

Zastosowane nawozy nalistne powinny charakteryzować się całkowitą rozpuszczalnością w wodzie. Składniki pokarmowe w formie chelatów będą łatwo przyswajalne przez rośliny. Szybkie przenikanie do tkanek przez naskórek i aparaty szparkowe znajdujące się na liściach i pędach ograniczają straty składników mineralnych zawartych w koncentratach nawozowych.

Pamiętaj! Rzepak jest również doskonałym przedplonem dla wszystkich zbóż spełniając ważną rolę w płodozmianie.

Prawidłowe nawożenie rzepaku wymaga określenia faz krytycznych pod względem zapotrzebowania na składniki pokarmowe. W każdej fazie rozwoju należy zapewnić ich dostępność, aby umożliwić harmonijny wzrost łanu. Krytyczne będą te składniki, których brakuje, gdyż ich niedobór ogranicza przyrost zielonej masy oraz zakłóca proces tworzenia organów odpowiedzialnych za plon nasion.

Główne fazy rozwojowe rzepaku:

 1. Kiełkowanie i wschody – od siewu do uformowania pierwszego liścia – 10-15 dni
 2. Formowanie rozety – do czasu zahamowania wegetacji jesiennej – 50-60 dni
 3. Formowanie łodyg – po wiosennym ruszeniu wegetacji – 20-25 dni
 4. Pąkowanie – 15-25 dni
 5. Kwitnienie – 20-30 dni
 6. Formowanie nasion i dojrzewanie – 35-40 dni

Dynamika pobierania składników:

 • AZOT – cały okres wegetacji
 • POTAS – od wiosennego ruszenia wegetacji do kwitnienia
 • FOSFOR – niezbędny w jesiennej fazie wzrostu, do odbudowy uszkodzeń poziomowych (wiosną), w fazie tworzenia pąków i kwitnienia
 • MAGNEZ – od początku fazy tworzenia pąków systematyczny wzost zapotrzebowania
 • SIARKA – od fazy pąkowania systematyczny wzrost zapotrzebowania
 • BOR – niezbędny w jesiennej fazie wzrostu (tworzenie rozety), do końca kwitnienia i zawiązywania owoców (wiosną).

Uwaga! Mikroelementy podane w formie nawozów doglebowych są wykorzystywane tylko w zakresie od 1 do 5%.

Dlatego dla uzupełnienia niedoborów konieczne jest uzupełniające nawożenie dolistne w formie płynnych koncentratów Nov@® i PHOSFIK®. Nie wolno zapominać o jesiennym terminie nawożenia dolistnego w fazie formowania rozety. Bardzo ważne , aby rzepak był dobrze zaopatrzony we wszystkie składniki pokarmowe już jesienią bo to pozwoli mu wytworzyć silną rozetę i system korzeniowy. Jest to moment, w którym zachodzące w rozwoju roślin zmiany decydują o wysokości uzyskanego plonu.

Uwaga! W październiku rzepak przechodzi z fazy wegetatywnej w fazę rozwoju generatywnego i na tym etapie powinien mieć 6 liści właściwych i szyjkę korzeniową o średnicy min. 6 mm.

Koniec września to moment, w którym można podjąć działania interwencyjne przez zasilenie nawozem dolistnym. Koniecznie wykonaj oprysk roztworem preparatu Nov@® lub PHOSFIK® jeśli:

 • Rośliny posiadają mniej niż 4 liście właściwe
 • Średnica szyjki korzeniowej jest mniejsza niż 4 mm
 • Na liściach widoczne są czerwone przebarwienia
 • Międzyrzędzia w połowie października nie są jeszcze zwarte

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.