Każdy z nas co roku staje przed tym samym, ponawiającym się dla gospodarstwa problemem: jak obniżyć koszty produkcji, aby wyjść na swoje przy spadających cenach płodów rolnych. Każda możliwa oszczędność, która nie wpływa negatywnie na plon i jego jakość, jest zawsze bardzo pożądana.

W celu znalezienia możliwości optymalizacji nakładów ponoszonych na środki do produkcji rolnej, warto przeanalizować pod tym kątem listę dostępnych preparatów chemicznych oraz nawozów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pestycydy zarejestrowane do stosowania w różnych uprawach polowych, to uzyskanie wymiernych oszczędności możliwe będzie dzięki połączeniu ich stosowania z racjonalną agrotechniką oraz nawożeniem zarówno nawozami doglebowymi , jak i do stosowania nalistnego.

Zwalczanie w odpowiedniej fazie rozwojowej uciążliwych chwastów jedno i dwuliściennych odpowiadającej  biologii tych chwastów – wówczas są one zwalczane w okresie największej wrażliwości na stosowane herbicydy, a także zanim zaczną być konkurencyjne dla roślin uprawnych, które dzięki temu wykorzystują w maksymalny sposób swoje możliwości wzrostu i rozwoju.To z kolei przyczynia się w okresie późniejszym do uzyskania znacznej zwyżki plonów.

Stosowanie fungicydów wymaga rozwagi dla uzyskania zadowalających efektów , zwłaszcza w systemie dawek dzielonych możemy zdecydowanie poprawić skuteczność ochrony grzybowej i jednocześnie wydłużyć okres zdrowotności łanu od chorób

 

CHOMĘTOWO, KUKURYDZA

<< 22 czerwca 2017

22 lipca 2017 >>

Alternatywą dla intensywnego systemu produkcji, który przy długotrwałym stosowaniu wysokich dawek nawozów i chemicznych środków ochrony roślin może powodować degradację naturalnych warunków glebowych i środowiskowych na polach,  jest między innymi technologia integrowana.Polega ona na  ograniczaniu stosowanie środków ochrony roślin do niezbędnego minimum, a stosowanie nawozów mineralnych ściśle uzależnia się od zasobności gleby i aktualnego stanu odżywienia roślin. W tej sytuacji w celu podniesienia wysokości plonu może nie być uzasadnione dalsze zwiększanie dawek nawozowych i ochrony chemicznej.

Najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj zastosowanie bioaktywnych środków wspomagających uprawę roślin o działaniu biostymulującym. Preparaty takie posiadają naturalne wyciągi roślinne, aminokwasy pochodzące m.in. z alg morskich, bioaktywatory wchłaniania działające na lepsze przyswajanie makro i mikroelementów przez blaszkę liściową roślin.Powodują one także intensywniejsze pobieranie składników odżywczych przez system korzeniowy. Dlatego w takim układzie rośliny są zdolne lepiej pobierać składniki z dostarczonych im nawozów mineralnych lub dolistnych. Ma to szczególne znaczenie, gdy występują niekorzystne dla wzrostu roślin okresy suszy lub długotrwałe okresy chłodów, które mogą przejściowo zahamować rozwój upraw polowych.

Jeśli w tak stresującym dla roślin okresie zastosujemy oprysk nalistny preparatem aminokwasowym np. Folifolem ( 0,8- 1l/ha ) połączonym z bogatym w energię ( fosfor ) Shiftem , zawierającym także azot oraz niezbędne mikroelementy ( 1,0-1,5 l/ha ) wówczas bardzo szybko zaobserwujemy korzystny wzrost roślin. Na polach, gdzie występować będą silnie opóźnione we wzroście uprawy np. kukurydza uzyskamy jeszcze zadowalający plon, a tam gdzie rośliny rozwijały się prawidłowo możemy spodziewać się znacznie lepszego plonowania i parametrów jakościowych.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.