Doradca: – Rolnicy mówią, że wszystkie aminokwasy działają jednakowo na rośliny, więc kupują najtańsze.
Czy dobrze jest właśnie takie kupować?
Rolnik: – Niektórzy płacą za biostymulatory, które zawierają wyciągi roślinne i różne aminokwasy . Może
wystarczy, że już jest jakiś dodany, a po oprysku na polu i tak będzie lepiej rosło.

Fakty

Biostymulatory określane są jako środki, które w bardzo małych stężeniach usprawniają biochemiczne procesy w roślinie, w wyniku czego polepszają jej wzrost i rozwój.

Są to preparaty o różnym składzie i pochodzeniu. Pobudzają procesy życiowe roślin w poszczególnych organach, tkankach czy komórkach, które wpływają na zmiany w metabolizmie roślin Najskuteczniejsze
jest podanie kompleksu kilkunastu niezbędnych dla rośliny przyswajalnych dla niej aminokwasów. Można
to porównać z działaniem multiwitaminy na organizm ludzki.

 

Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie biostymulatory zawierające aminokwasy działają jednakowo
skutecznie. Dodawane aminokwasy wytwarzane są z wykorzystaniem różnych źródeł pochodzenia oraz przy zastosowaniu odmiennych technologii.

Popularną grupę stymulatorów wzrostu stanowią naturalne wyciągi z alg i wodorostów morskich. Algi
morskie są bogate w aminokwasy, makro- i mikroelementy oraz witaminy. Wykorzystywane w  biostymulatorach aminokwasy pochodzenia roślinnego w naturalny dla roślin sposób przyczyniają się do wyższej wydajności zachodzących w nich procesów biologicznych, podtrzymując naturalne, zrównoważone
warunki rozwoju w środowisku. Stosowanie ich jest bezpieczne dla zdrowia ludzi, zwierząt.

Im więcej różnych aminokwasów zawiera określony
biostymulator, tym bardziej różnorodne jest jego działanie na roślinę. I tak np. Arginina wpływa na wzrost
korzeni i syntezę chlorofilu, a Glicyna ma udział w
tworzeniu chlorofilu oraz podwyższa odporność roślin
na stres.

 

Innym sposobem otrzymywania aminokwasów, wykorzystywanych do produkcji biostymulatorów
jest hydroliza enzymatyczna białek. Proces polega na rozpuszczeniu wiązań peptydowych za pomocą
enzymów. Dzięki temu wyodrębnione aminokwasy są pojedyncze, nieuszkodzone oraz prawie w całości
występują w postaci bioaktywnej dla roślin.

Najtańszą metodą otrzymywania aminokwasów jest przetworzenie odpadów mięsnych. Białko zwierzęce
pod działaniem silnych kwasów i wysokiej temperatury rozpada się do polipeptydów, następnie peptydów i wreszcie wolnych aminokwasów.
Produkt końcowy jest mieszaniną aminokwasów białkowych, jednak o niskiej wartości biologicznej, gdyż część wprowadzanych do nawozu aminokwasów nie uczestniczy w odżywianiu roślin. Nie są one odpowiednio aktywne biologicznie.

Inną metodą jest uzyskana w procesie produkcyjnym synteza chemiczna aminokwasów. Produkt końcowy
zawiera co prawda dokładne zamienniki aminokwasów naturalnych, ale część występuje w postaci nieaktywnej i nieprzyswajalnej dla roślin.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.