Biorąc pod uwagę, że zboża stanowią większość udziału w strukturze zasiewów, warto skupić się na dobrym opracowaniu planów nawozowych dla zbóż.Od lat ceny nawozów utrzymują się na wysokim poziomie. Gospodarka składnikami pokarmowymi dla roślin uprawnych wymaga w gospodarstwie określenia przyczyn, które ograniczają plonowanie oraz opracowania racjonalnych zasad uprawy i nawożenia.

Wiosenne niedobory wody

Wahania plonów zbóż w ostatnich latach były spowodowane szczególnie przez:

 • Susze wczesnowiosenne (kwiecień) – są one mniej niebezpieczne dla zbóż ozimych, gdyż rośliny będące w fazie krzewienia dysponują jeszcze zasobami wody z opadów zimowych,
 • Susze późnowiosenne (maj) – są dużym zagrożeniem, gdyż rośliny znajdują się wówczas w fazie strzelania w źdźbło,a niedobór wody na glebach lekkich prowadzi do słabszego wzrostu, zmniejszenia obsady kłosów oraz liczby ziarniaków w kłosie,
 • Nieumiejętną gospodarkę zasobami wody w glebie oraz w trakcie prac agrotechnicznych.

Obsada kłosów w zależności od ilości wysiewu

Kluczowe pytanie dotyczące produkcji zbóż brzmi: czy na stanowiskach o niskiej zasobności składników pokarmowych należy stosować tę samą normę wysiewu, co na dobrych, zasobnych glebach?
Otóż wbrew pozorom odpowiedź jest prosta. Im gorsze warunki wegetacji, tym mniej roślin, lecz rosnących w lepszych warunkach dostępu do światła, wody i składników mineralnych. Pod żadnym pozorem nie powinno się stwarzać warunków do konkurencji roślin. Podstawowym wyznacznikiem ilości wysiewu jest optymalna obsada kłosów, którą trzeba dostosować do warunków agrotechnicznych.

Podstawowe zabiegi nawozowe

Podstawowe zabiegi nawozowe, które bezwzględnie decydują o produkcji zbóż mają na celu zwiększenie

 1. Ilości składnika przyswajalnego w glebie – wiąże się ze stosowaniem nawozów mineralnych
 2. Dostępu rośliny do składnika – obejmuje zabiegi polegające na uruchamianiu dostępności zasobów składników mineralnych w glebie:
  • Głęboszowanie pola, co prowadzi do zwiększenia głębokości ukorzenienia roślin w profilu glebowym oraz ilości tlenu dostępnego do korzeni
  • Regularne stosowanie wapnowania w celu poprawienia PH i aktywności mikrobiologicznej gleby
  • Rewitalizacja gleby pod względem strukturalnym i biologicznym

Regulacja zasobności gleby w fosfor i potas

Zboża są mniej wymagające w kwestii zasobności składników mineralnych w glebie. W planowaniu racjonalnego systemu nawożenia trzeba zwrócić uwagę na fakt, że uprawiane po zbożach rośliny dwuliścienne wymagają wyższego poziomu zasobności w potas. Dzięki temu nawożąc zboże możemy powiedzieć, że już realizujemy program nawożenia rzepaku.

Podsumowując można powiedzieć, że zboża dobrze plonują, gdy są prawidłowo odżywione nie tylko azotem, ale jednocześnie fosforem i potasem.

Rewitalizacja gleby pod względem strukturalnym i biologicznym

Około 3/4 zasiewów w Polsce stanowią zboża, które pozostawiają resztki pożniwne ubogie w składniki mineralne,łatwo rozkładalne przez mikroorganizmy, a więc systematyczna uprawa zbóż prowadzi do ubożenia gleby. Wprowadzenie do gleby mikroorganizmów w preparatach (tzw. bionawozów), zwiększa intensywność mineralizacji materii organicznej. Dzięki temu:
Zwiększana jest ilość uwalnianych składników mineralnych z materii organicznej, a to daje nam mniejsze koszty nawożenia podstawowego.
Poprawia się strukturę gleby oraz zwiększa ilość zgromadzonej wody w glebie. Celem aplikacji bionawozu jest zwiększenie stabilności plonowania przez poprawę naturalnej żyzności gleby.

Zabiegi wspomagające działanie azotu

Zabiegi specjalne, które zaleca się dodatkowo wykonać jesienią:

  • Regulacja zasobności gleby w magnez – należy doprowadzić glebę do takiego stanu, aby zapewnić dobre wykorzystanie wiosną zastosowanego azotu. Mg można stosować wraz z nawozami wapniowymi lub w formie siarczanów magnezu (dobrze rozpuszczając się w glebie szybko nasycają profil glebowy w Mg)
  • Doglebowe nawożenie siarką – niedobór siarki silnie ograniczający plony, a zwłaszcza jakość ziarna pszenicy; należy pamiętać, że ten składnik ma działać wolno (np. superfosfat)
  • Jesienne dokarmianie roślin mikroskładnikami – powinno być przeprowadzone, gdy rośliny wchodzą w fazę krzewienia; podstawowe składniki to Cu, Zn oraz na glebach o PH pow. 6 również Mn, co wpływa na poprawę gospodarki azotowej, tworzą naturalną ochronę przed grzybami, a ponadto mangan i cynk stymulują rozwój systemu korzeniowego;
  • Nawożenie mikroelementami w formie nawozów nalistnych w znacznym stopniu polepsza zdolność przezimowania, wpływa na lepsza krzewienie oraz przyśpiesza wiosenne ruszenie wegetacji roślin.

Pamiętaj!
Jesienne stosowanie magnezu, siarki i mikroelementów ma na celu przygotowanie rośliny do wiosennego nawożenia azotem.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem preparatów o silnej reakcji alkalicznej, opartych na związkach miedzi i siarki oraz z olejami mineralnymi i emulsjami. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Fylloton

Aktywator wzrostu wegetatywnego oparty na aminokwasach pochodzenia roślinnego i ekstraktach z alg morskich

 • WZMAGA WZROST I ROZWÓJ WEGETATYWNY ROŚLIN
 • POPRAWIA KONDYCJĘ ROŚLIN PO STRESIE ABIOTYCZNYM
 • POZWALA UNIKNĄĆ ZAHAMOWAŃ WE WZROSCIE ROŚLIN ZWIĄZANYM ZE STOSOWANIEM AGROCHEMIKALIÓW

SKŁADNIKI

Zawiera ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) i aminokwasy pochodzenia roślinnego: Alanina, Glicyna, Seryna, Walina, Arginina, Cysteina, Hydroksyprolina, Lizyna, Metionina, Fenyloalanina, Tyrozyna, Prolina, Treonina, i inne.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej, procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FYLLOTON:

 • wzmaga syntezę protein i naturalnych substancji zwiększających siłę wzrostu
 • ze względu na dużą zawartość tryptofanu, który jest prekursorem auksyn, silnie stymuluje wegetatywny wzrost i rozwój roślin
 • wpływa na oszczędzanie energii w procesach metabolicznych zachodzących w roślinie w okresie stresu : w rezultacie. umożliwia roślinom podlegającym okresowym wpływom różnego rodzaju stresów środowiskowych normalnego wzrostu i rozwoju

.