Mimo, że w poprzednim roku zbiory owoców były wyższe o ok. 6% niż w roku 2019 to jednak wiosenne przymrozki występujące w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców w połączeniu ze znacznym przesuszeniem gleby obniżyły plonowanie na wielu plantacjach drzew i krzewów owocowych.

Na obecnym etapie zimy trudno jeszcze przewidzieć jaki będzie przebieg wiosennej pogody w tym roku. Warto jednak pamiętać, że okres następujący po ruszeniu wegetacji ma kluczowe znaczenie dla plonowania. Okres ten dzieli się na cztery główne etapy i w każdym z nich kluczem do sukcesu jest odpowiednie zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze i mikroelementy.

Nabrzmiewanie pąków – zastosuj potas

Ten bardzo istotny okres w życiu drzew to czas, w którym następuje wewnętrzne formowanie się pąków kwiatowych i kwiatów. Równocześnie rozpoczyna się wzrost systemu korzeniowego celem uruchomienia transportu rezerw składników pokarmowych i mineralnych. Jeśli wszystkie te procesy zachodzą w niesprzyjających warunkach atmosferycznych to pobieranie i transport składników pokarmowych w roślinach jest utrudniony. W miarę możliwości powinniśmy zadbać w tym okresie o zaspokojenie głównych potrzeb pokarmowych drzew poprzez zastosowanie nawożenia doglebowego oraz uzupełnienie niedoborów mikroelementów przez dokarmianie nalistne.

Pozornie opryskiwanie bezlistnych drzew może wydawać się bezcelowe i niezgodne z logiką lecz praktyka sadownicza pokazuje coś całkowicie przeciwnego. Pozytywne efekty przeprowadzenia w tej fazie zabiegu potasem wynikają z roli, jaką pełni w roślinie ten składnik. Jest on odpowiedzialny za transport składników we floemie i ksylemie, a to jest kluczowe w czasie transportu wody i składników mineralnych z systemu korzeniowego. Dochodzi do tego remobilizacja i transport do pąków zgromadzonych substancji zapasowych.

Mysie ucho – zastosuj cynk

Cynk odgrywa kluczową rolę w syntezie auksyn lecz jest to pierwiastek trudno przemieszczający się ze starszych do młodszych organów drzew. Dlatego nie należy zapominać o zabiegach cynkiem w fazie mysiego ucha oraz późną wiosną, a następnie latem. Zaleca się wykonanie w początkowym okresie co najmniej dwóch zabiegów cynkiem. Najbardziej wrażliwe na niedobór cynku są wiśnie i jabłonie.

Na tym etapie zalecamy już oprysk preparatem FOLICIST® o działaniu biostymulującym rozwój pąków kwiatowych z jednocześnie silnym czynnikiem antystresowym – Glicyną -betainą. Zabieg można powtórzyć co 7-10 dni od fazy przed kwitnieniem w dawce 1-1,5 l/ha.

Zielony pąk – zastosuj azot, bor, magnez i żelazo

Pojawienie się liści rozetowych oznacza zwiększanie się masy zielonej, a głównymi składnikami potrzebnymi do jej budowy są azot, żelazo i magnez oraz bor. Prawidłowo wykształcone liście o dużej zawartości chlorofilu są podstawą kwitnienia, zawiązywania i wzrostu owoców. Odpowiadają także za prawidłowe pobieranie wody i składników pokarmowych przez system korzeniowy. Prawidłowo funkcjonująca rozeta  liściowa jest źródłem potrzebnych asymilantów i źródłem siły ssącej oddziałującej na pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy. Na tym etapie zalecane jest dokarmianie nalistne nawozem wieloskładnikowym, aby poprawić zaopatrzenie w azot, fosfor i potas, a także można przeprowadzić zabieg produktem zawierającym bor. Zalecany jest Boromin żel zawierający bor w etanoloaminie . Bor bierze udział w procesach kwitnienia i zapłodnienia. Należy również zadbać, aby nie pojawiły się niedobory żelaza, gdyż wpłynie to negatywnie na zawartość chlorofilu oraz tempo fotosyntezy.

Różowy pąk – zastosuj fosfor i bor

W fazie różowego pąka mamy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowanie na fosfor, a zabieg uzupełniający jego niedobory zapewni roślinom tak potrzebną na tym etapie dawkę energii. Kluczowym czynnikiem są tutaj temperatura powietrza i odczyn gleby ponieważ to właśnie one ograniczają jego pobieranie z gleby. Jednocześnie prawidłowe zaopatrzenie w fosfor zwiększa tolerancję roślin na stresy abiotyczne i biotyczne. Warto uzupełnić zabieg o dodatkową dawkę boru.

Należy zwrócić uwagę, że FOLICIST® nie tylko optymalizuje i ujednolica kwitnienie i zawiązywanie owoców, ale także polepsza działanie stosowanych jednocześnie innych produktów o działaniu nalistnym. Zabieg FOLICISTEM® oprócz fazy przed kwitnieniem można powtórzyć w okresie rozkwitania 30-40% rozwiniętych kwiatów lub w czasie opadania płatków.

Na tym etapie rozwoju w razie wystąpienia przymrozków zapobiegawczo lub regenerująco możemy zastosować wspomniany FOLICIST® 1L/ha w połączeniu z preparatem aminokwasowym FOLIFOL w dawce 1,5-2l/ha. To bardzo skuteczny sposób ratujący kwitnienie i zawiązywanie owoców w okresie wystąpienia wiosennych przymrozków.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi miedź lub siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 L

Folicist®

Biostymulator wspomagający kwitnienie, zawiązywanie owoców i wpływający na kiełkowanie nasion

  • ZWIĘKSZA ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA NASION
  • WSPOMAGA I UJEDNOLICA KWITNIENIE
  • UŁATWIA KIEŁKOWANIE PYŁKU KWIATOWEGO I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Acetylo-trioprolina (ATCA), Glicyna, Betaina, kwas foliowy, ekstrakt z alg morskich (Ascophyllum nodosum), wyciąg z lucerny siewnej (Alfalfa – łac. Medicago sativa)

Sposób działania

Podczas kwitnienia i zawiązywania owoców energia pochodząca z białek, cukrów, kwasów nukleinowych w obecności fitohormonów jest niezbędna do podtrzymania podziału komórek. FOLICIST optymalizuje kwitnienie i zawiązywanie owoców wpływając na wzrost rośliny oraz działając jako czynnik antystresowy. Działanie poszczególnych składników:

  • ATCA: wewnątrz tkanek rośliny podlega przemianie w cysteinę (aminokwas niezbędny do produkcji energii) oraz prolinę (reguluje procesy osmozy oraz chroni przed stresem termicznym i niedoboru wody)
  • kwas foliowy wpływa na syntezę białek i kwasów nukleinowych
  • Glicyna betaina przywraca funkcje metaboliczne rośliny po intensywnym stresie

Powyższe efekty są uzyskiwane poprzez współdziałanie wyciągów z alg morskich oraz innych roślin, które dostarczają aminokwasy, witaminy, betainę i naturalne substancje wzrostowe.