Zasoby naturalne mikroskładników w glebach są na ogół niewielkie i często niewystarczające do zaspokojenia potrzeb rośliny. Należy również pamiętać, że rodzaj nawozów i ich dawki  należy dostosować do odczynu gleby. Nieustanne wprowadzanie nowych odmian zbóż niewątpliwie wymaga ciągłego doskonalenia sposobów nawożenia, gdyż różnią się one nie tylko pod względem ilościowego zapotrzebowania na składniki odżywcze, ale również ich wzajemnym stosunkiem.

Uwaga: Wrażliwość poszczególnych gatunków zbóż na niedobór danego mikroelementu jest różna!

Obecnie ponad 70% uprawy zbóż stanowi pszenica (ozima bądź jara). Wszystkie odmiany są wrażliwe na niedobór:

 • miedzi – wpływa na rozwój i budowę tkanek, bierze udział w przemianach azotowych, syntezie białek i witaminy C, niedobór uniemożliwia normalny rozwój rośliny;
 • manganu – wpływa na podwyższenie intensywności oddychania, asymilacji dwutlenku węgla i syntezy węglowodanów, uczestniczy w redukcji azotanów do azotynów, niedobór powoduje chlorozę;
 • cynku – bierze udział w przetwarzaniu kwasów organicznych, w syntezie chlorofilu i witamin, wpływa na procesy rozwoju i wzrostu zbóż;
 • potasu – przy niedoborze zboża łatwo wylegają, zmniejsza się liczba kłosów, spada odporność na wymarzanie;
 • magnezu – główny składnik chlorofilu, jego brak powoduje zahamowanie wzrostu i spadek plonu.

Makroelementy najczęściej są wykorzystywane do budowy tkanek i asymilatów, a mikroelementy regulują procesy biochemiczne zachodzące w czasie wzrostu. Ponad 2000 enzymów bierze udział w tych procesach. Oznacza to, że niedobór mikroelementów wpływa na cechy jakościowe plonu. Udział białek typu glutenowego oraz albumin i globulin w ziarnie spada przy niedoborze mikroelementów.

Uwaga: Warunkiem uzyskania wysokich plonów o dużej wartości biologicznej jest więc dobre zaopatrzenie roślin we wszystkie niezbędne mikro- i makroelementy. Kluczowe znaczenie ma tutaj faza rozwojowa, w której właściwe składniki muszą być dostępne – począwszy już od zaprawiania nasion.

Nawożenie dolistne umożliwia szybkie dostarczenie deficytowych dla roślin składników pokarmowych, zarówno w przypaku ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania. Mikroelementy stosowanie dolistnie są od 10- do 30-krotnie lepiej wykorzystywane przez rośliny w porównaniu z nawozami stosowanymi doglebowo. Nawozy stosowane dolistnie pozwalają na:

 • likwidację niedoborów składników pokarmowych,
 • lepsze wykorzystanie zastosowanych doglebowo nawozów NPK,
 • zwiększenie odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne,
 • poprawę jakości plonu (wzrost masy ziaren, lepsze wyrównanie ziarna, wzrost zawartości białka).

W wypadku wystąpienia warunków stresowych dla roślin, jak niskie temperatury, susze czy uszkodzenia spowodowane przez choroby grzybowe czy szkodniki, następuje gwałtowny spadek pobierania składników pokarmowych przez rośliny systemem korzeniowym. Jedynym skutecznym i w miarę szybko działającym sposobem dostarczenia mikroskładników dla roślin w tej sytuacji jest zastosowanie oprysków nalistnych. Oprysk nalistny przeprowadza się roztworem wodnym mikroelementów oraz aminokwasów, co powoduje szybkie dostarczenie tych składników do tkanek roślinnych. Pomaga to roślinom przetrwać niekorzystne warunki środowiska i rozpocząć proces regeneracji oraz dalszego rozwoju.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem preparatów o silnej reakcji alkalicznej, opartych na związkach miedzi i siarki oraz z olejami mineralnymi i emulsjami. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Fylloton

Aktywator wzrostu wegetatywnego oparty na aminokwasach pochodzenia roślinnego i ekstraktach z alg morskich

 • WZMAGA WZROST I ROZWÓJ WEGETATYWNY ROŚLIN
 • POPRAWIA KONDYCJĘ ROŚLIN PO STRESIE ABIOTYCZNYM
 • POZWALA UNIKNĄĆ ZAHAMOWAŃ WE WZROSCIE ROŚLIN ZWIĄZANYM ZE STOSOWANIEM AGROCHEMIKALIÓW

SKŁADNIKI

Zawiera ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) i aminokwasy pochodzenia roślinnego: Alanina, Glicyna, Seryna, Walina, Arginina, Cysteina, Hydroksyprolina, Lizyna, Metionina, Fenyloalanina, Tyrozyna, Prolina, Treonina, i inne.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej, procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FYLLOTON:

 • wzmaga syntezę protein i naturalnych substancji zwiększających siłę wzrostu
 • ze względu na dużą zawartość tryptofanu, który jest prekursorem auksyn, silnie stymuluje wegetatywny wzrost i rozwój roślin
 • wpływa na oszczędzanie energii w procesach metabolicznych zachodzących w roślinie w okresie stresu : w rezultacie. umożliwia roślinom podlegającym okresowym wpływom różnego rodzaju stresów środowiskowych normalnego wzrostu i rozwoju

.