Na tegoroczne kłopoty rolników nałożyła się długotrwała susza, która zdziesiątkowała plony. Czy podobne warunki pogodowe w przyszłym roku mogą znów poważnie zaszkodzić plonom? Czy susza może się powtórzyć? I czy jest coś, co możemy zrobić już teraz, aby zabezpieczyć się przed skutkami suszy? W warunkach suszy czynnikiem stabilizującym plony jest wcześniejsze nawożenie mineralne oraz nalistne, a także uprawki ograniczające straty wody i trafny dobór właściwych odmian. W rolnictwie nie zmierzamy do generalizowania zaleceń uprawowych. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak np. zróżnicowanie gleby, dobór odmian czy warunki klimatyczne. Jeśli plonowanie jednej uprawy będzie słabsze w jednym roku, to nie znaczy że automatycznie się zwiększy w następnym. W związku z trwająca suszą nastąpiło w wielu rejonach opóźnienie w siewach zbóż ozimych, co spowodowało gorsze wschody i słabszą kondycję zbóż ozimych już jesienią. Jak wiemy, przy opóźnionych siewach :

 1. Zwiększa się normy wysiewu z uwagi na słabsze krzewienie przynajmniej o 10-30 proc. od zalecanej w terminie optymalnym Przy siewie w terminie optymalnym zaleca się obsadę 260 – 320 roślin / m2 to już przy siewie opóźnionym powinniśmy zwiększyć ją do około 280-380 roślin/m2, a nawet do 400 r/m2 przy bardzo późnym siewie.
 2. Dobiera się odpowiednią odmianę dla znacznie opóźnionego terminu siewu np. dla pszenicy ozimej.
 3. Należy pobudzać rośliny do intensywnego krzewienia poczynając jesienią, a kończąc wiosną w zależności od przebiegu pogody. Wspomagamy rośliny aplikując działające na krzewienie biostymulatory będące roztworami aminokwasów z mikroelementami oraz zwiększając dawkę azotu.

Nawożenie przedsiewne ( P,K ) jest wówczas zalecane już pod pług lub inne głębokie uprawki, na głębokość co najmniej 10 cm, gdyż tam jest więcej wilgoci, więc nawozy będą lepiej przyswajalne także po przesuszeniu się wierzchniej warstwy gleby. Na suche i lżejsze gleby stosować nawóz skoncentrowany. Gwarancją lepszego działania, w warunkach niedoboru wody, jest stosowanie nawozów z wysoką zawartością przyswajalnych form składników pokarmowych, gdyż wówczas wprowadzamy do gleby mniejszą masę nawozu, czyli mniej glebę zasolimy. W zasolonej glebie, roślinom jest trudniej pobierać wodę, zwłaszcza jeśli jej brakuje.

To jesienią rolnik wpływa na przyszły plon ozimin, umożliwiając zbożom ozimym dobre ukorzenienie się i rozkrzewienie. Podstawowym sposobem zapewnienia roślinom dobrych warunków do przezimowania jest stosowanie nawozów NPK.

Zboża pobierają jesienią tylko ok 30-50 kg azotu i potasu oraz 15 kg fosforu. Przed przyoraniem słomy należy zabezpieczyć dodatkowe ilości fosforu i potasu. Przy średniej zasobności gleby, powinno to być min 8 kg fosforu i ok 8 -12 kg potasu na każdą przewidywaną tonę ziarna. Dawka azotu na przyoraną słomę nie jest dawką pod oziminę.Średnio na każdą tonę przyorywanej słomy (oprócz kukurydzianej) należy stosować 6-8 kg azotu,

Na przyorywaną słomę i jesienią nie zaleca się stosować saletrzanej formy azotu (saletry amonowej, saletrzaku), bo oziminy słabo się ukorzenią i nie zahartują się na zimę.Im słoma szybciej ulegnie rozkładowi, tym lepiej dla ozimin. Na glebach zasobniejszych w potas i gdy przyorano słomę zbóż, należy zastosować nawóz o niższym stosunku fosforu do potasu (P:K), czyli od 1:1 do 1:1,5,w kolejnych latach.

Niedobór azotu amonowego w glebie działa niekorzystnie na rozwój zbóż już od fazy 2 liścia (BBCH 12), bo ogranicza rozwój korzeni, a więc pobieranie składników i wody z gleby. Ważniejszy jest drugi, bardziej wrażliwy okres, gdy ozimina rozpoczyna krzewienie (faza 21), a szczególnie ważna jest faza 25, bo wtedy zawiązują się kłoski i kwiatki. Na słabszych plantacjach, późno posianej pszenicy (wolniejsze i nierównomierne wschody), może nastąpić potrzeba dodatkowego zasilenia roślin azotem. Wskazane jest zastosować do 30 kg N/ha azotu na przykład w formie oprysku mocznikiem (zboża bezpiecznie opryskiwać dopiero od 5. liścia –BBCH 15), siarczanem magnezu z dodatkiem boru (50 g/ha), miedzi (50 g/ha i molibdenu (20-40 g/ha) Na glebie świeżo wapnowanej lub o odczynie obojętnym bardzo efektywne jest stosowanie pogłównie jesienią (BBCH 15) na pszenicę i pszenżyto azot przykładowo w formie Polifoski lub siarczanu amonu (150 kg/ha), ponieważ poza dostarczeniem azotu i siarki nawozy te lokalnie, płytko zakwaszają glebę, co ułatwia roślinom pobranie mikroskładników.

Dobre „zabezpieczenie” ozimin jesienią gwarantuje lepsze ich zimowanie i szybsze wiosenne ruszenie wegetacji. Tak zadbane zboża wiosną szybciej i lepiej reagują na nawożenie

STOSOWANIE NAWOZÓW DOLISTNYCH BIOSTYMULUJACYCH W ZBOŻACH

Zboża ozime

Pierwsza aplikacja jesienią

 • Początek krzewienia :0,8 l/ha Folifol + 1,0-1,5 L/haNov@
 • W przypadku suszy , słabego wzrostu, niskich temperatur dodatkowo można zastosować 1,5 l/ha
 • Jeżeli jest niedobór fosforu bądź występowały przymrozki – zamiast Shift możemy zastosować Phosfik – w ilości 1,5 – 2,0 L/ ha.
 • Wszystkie wyżej wymienione preparaty można stosować z zabiegami herbicydowymi

Dokarmianie wiosną zbóż ozimych i jarych

Zaraz po ruszeniu wegetacji

  • pszenica ozima – 0,8 l/ha Folifol + 1,0-1,5 L/ha Nov@
  • w zależności od sytuacji Shift lub Phosfik – 1,5 – 2,0 L/ ha

Faza liścia flagowego         

1 – 1,5 L na ha Shift lub Phosfik – w zależności od stanu roślin i przebiegu pogody. Zabiegi nawozami dolistnymi Biolchim można wykonywać wraz z opryskami herbicydowym lub grzybobójczymi. Można dodawać do oprysków mocznikiem.

FOLIFOL – naturalny biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych.

Preparat zawiera naturalne aminokwasy pochodzenia roślinnego. Jest skutecznym biostymulatorem. Zaleca się stosowanie wraz z innymi produktami Biolchim,  również można go dodawać do oprysków ŚOR. Zawarte w nim peptydy dają efekt adiuwantu – poprawa skuteczności aplikacji nalistnej. Dawka 0,8 – 2 l/ha

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.