Co najlepsi zrobią na wiosnę?

W tym roku mamy do czynienia z wyjątkowo ciepłą, bezśnieżną, a w niektórych momentach z bardzo suchą zimą. Sporadyczne opady śniegu, nawet nie pokryły zasiewów na krótki okres i sytuacja taka występowała do początku lutego praktycznie w całej Polsce. Pojawiające się po okresach ocieplenia krótkie, kilkudniowe powroty zimy z nawrotami chłodów lub lekkich mrozów, nie sprzyjały procesom fizjologicznym przebiegającym w zimujących roślinach uprawnych. W zasadzie procesy te trwają nieprzerwanie utrzymując stan minimalnej wegetacji, co stopniowo wyczerpuje zasoby pokarmowe i wodne upraw polowych.

Dodatkowym czynnikiem mogącym sprzyjać uszkodzeniom zimowym łanu jest ukształtowanie terenu, a zwłaszcza miejsca wyeksponowane na silne podmuchy wiatru, gdzie rośliny bardziej narażone są na wymrożenia, zwłaszcza na przedwiośniu. Dużo zależy także od gleby, gdyż u zbóż na glebach słabszych przy mrozie i silnym wietrze szybciej mogą przemarznąć węzły krzewienia. Gleba  na całej powierzchni kraju – z nielicznymi wyjątkami – nie zdążyła zamarznąć, a tam gdzie zamarzała to tylko okresowo i płytko na kilka centymetrów. Ogólnie do początku lutego nie zaobserwowano problemów z wymarzaniem czy uszkodzeniami mrozowymi u roślin. Do wiosny jednak jeszcze daleko, należy więc pamiętać, że w sytuacji gwałtownego spadku temperatury lub jej wahania (w dzień na plusie, w nocy na minusie) zamarzająca w pobliżu węzła krzewienia woda może doprowadzić do poważnego uszkodzenia roślin. Sytuacja taka ma często miejsce na przedwiośniu. Na wystąpienie uszkodzeń szczególnie narażone są te rośliny, które wcześniej uległy rozhartowaniu przy dodatnich temperaturach, a następnie ich węzły krzewienia zostały uwodnione. Rozhartowanie roślin  zależy także od wrażliwości odmianowej i jest związane z panującymi na polu warunkami. W przypadku mroźnych wiatrów na przedwiośniu, może wystąpić tzw. zjawisko wysmalania roślin.

Pogorszenie stanu plantacji

Opisane warunki pogodowe mogą więc przyczynić się do pogorszenia stanu plantacji zbóż ozimych czy rzepaku na wiosnę. Uszkodzone lub osłabione przez mroźne wiatry rośliny nie będą rozwijać się prawidłowo, a także łatwo będą porażane przez grzyby i bakterie chorobotwórcze, których w trakcie obecnej zimy obserwuje się bardzo duże nasilenie. A jeżeli wiosną rośliny nie będą w stanie zregenerować powstałych uszkodzeń, z czasem masowo zaczną wypadać usychając lub gnijąc. Warto więc monitorować stan upraw w czasie zimy, aby sprawdzić jak zimują rośliny uprawne. Na pewno stan ich przezimowania należy ocenić na wiosnę bezpośrednio przed ruszeniem wegetacji. To ostatni moment, gdy możliwe jest jeszcze ratowanie lub wzmocnienie upraw po zimie. W okresie wczesnej wiosny ocena stanu ozimin umożliwi podjęcie decyzji o dalszej pielęgnacji lub ewentualnym ich ratowaniu. Im wcześniej nastanie wiosna i im gwałtowniejsze będą skoki temperatury na przedwiośniu, tym większe mogą wyrządzić szkody. W celu zminimalizowania skutków niekorzystnych zjawisk, które wystąpiły w okresie zimowym, tuż po ruszeniu wegetacji należy zastosować na uprawy oprysk dolistny preparatem biostymulującym funkcje życiowe i rozwój rośliny. Rodzaj takiego bio-preparatu, termin i dawkę oprysku należy uzależnić od wyniku lustracji zasiewów oraz fazy rozwojowej roślin.

Z myślą o najlepszym rozwoju naszych upraw, specjaliści z firmy Biolchim zalecają stosowanie z wiosną na rzepak ozimy oprysku biostymulatorem wzrostu roślin NOV@ (dawka 2-3l/ha). Produkt ten WZMACNIA ROZWÓJ KORZENI i pobieranie składników pokarmowych z gleby, a ponieważ ma w składzie aktywne składniki z naturalnych ekstraktów roślinnych, przyczynia się do szybszego i bardziej efektywnego wzrostu i rozwoju roślin. Zwiększa także tolerancję roślin na czynniki stresowe, takie jak ujemna temperatura lub susza, z którymi często spotykamy się w okresie wiosennym. Dobrym rozwiązaniem dla rzepaku jest także dodanie do oprysku aminokwasów roślinnych w postaci środka FOLIFOL w dawce 0,8-1,0 l czy będącego nawozem specjalistycznym PHOSFIK-a zawierającego oprócz NPK ( 3-27-18 ) także schelatyzowane mikroelementy (dawka 1-1,5 l/ha). Produkt ten zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze i wzmacnia ich odporność na choroby grzybowe oraz dodatkowo poprawia skuteczność działania fungicydów. Zastosowanie dwóch produktów w jednej mieszaninie przyczynia się do powstania zjawiska tzw. synergii , czyli współdziałania, co jest znacznie skuteczniejsze i daje na roślinach lepszy efekt stymulacji wzrostu oraz naturalnej odporności.

Bardzo wskazanym rozwiązaniem jest tu oprysk biostymulatorem FOLIFOL produkowanym na bazie ekstraktów oraz kompleksu aminokwasów roślinnych (dawka 1-2,0 l/ha). Jego działanie polega na AKTYWACJI PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH W ROŚLINIE PO SYTUACJACH STRESOWYCH, poprzez przyspieszenie wzrostu i rozwoju roślin. Stosowanie tego typu produktu także WZMACNIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA Ś.O.R  powodując ich lepsze przyleganie do powierzchni liścia i wchłanianie substancji aktywnej przez roślinę.

W przypadku zbóż ozimych, najlepsi rolnicy wykorzystają więc preparat NOV@ w dawce 2-3,0 l/ha (oprysk po ruszeniu wegetacji) z biostymulatorem FOLIFOL w dawce 1,0/ha lub w kolejnym oprysku z nawozem specjalistycznym PHOSFIK 3.27.18 z mikroelementami w dawce 1,0 l/ha (oprysk od fazy strzelania w źdźbło do fazy kłoszenia). Stosowanie oprysków z preparatem NOV@ SZCZEGÓLNIE ZALECANE JEST NA GLEBACH SŁABSZYCH, aby umożliwić roślinnym lepszy rozwój systemu korzeniowego i dotarcie do głębszych warstw gleby jeszcze przed okresem późnowiosennej czy letniej suszy.

Innowacyjnym produktem przeznaczonym do wzmocnienia kondycji roślin oraz lepszego odżywienia i krzewienia zbóż w okresie od fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło włącznie jest specjalistyczny biostymulator SHIFT zalecany w dawce 2,0 l/ha aż do fazy liścia flagowego. Produkt ten zaleca się szczególnie w czasie stosowania zabiegów herbicydowych w jednym oprysku, co dodatkowo WZMACNIA EFEKT DZIAŁANIA HERBICYDÓW chroniąc jednocześnie roślinę uprawną przed niekorzystnymi przebarwieniami i zahamowaniem wzrostu.

 W przypadku zbóż i rzepaku warto także zwrócić uwagę na  stosowany łącznie z zabiegami grzybobójczymi PHOSFIK 3.27.18 z dużą skutecznością WZMACNIAJĄCY EFEKT GRZYBOBÓJCZY FUNGICYDÓW ORAZ NATURALNĄ ODPORNOŚĆ ROŚLIN NA SUSZĘ. Produkt ten dostarcza składniki niezbędne do funkcjonowania roślin, wzmacnia i polepsza ich odporność na czynniki stresowe, polepsza funkcjonowanie komórek oraz wpływa intensywnie na wzrost i regenerację tkanek nadziemnych części rośliny.  W sytuacjach bardzo silnego porażenia chorobami grzybowymi zaleca się stosować pierwsze zabiegi fungicydowe łącznie z produktem PHOSFIK Cu zawierającym zwiększoną zawartość miedzi i wzmacniającym dodatkowo rosnące źdźbła zbóż. Warto zwrócić uwagę, że omówione powyżej rozwiązania najlepsi rolnicy w Europie Zachodniej stosują już od co najmniej kilku lat. Obecnie te nowoczesne produkty są do dyspozycji polskiego rolnika, który stoi przed trudnym zadaniem ochrony upraw w sytuacji konsekwentnego ograniczania mu dostępu lub wręcz eliminowania przez prawne regulacje możliwości stosowania dotychczasowych preparatów chemicznych.

[JB]

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.