Wstępne raporty pokazują, że w okresie od marca do maja br. na obszarze Polski wystąpiła susza rolnicza. Jednak brak opadów to nie jedyny problem, przed którym stanęli rolnicy tej wiosny. I to nie tylko rolnicy z centralnej Polski, ale z prawie całego obszaru kraju. Bezśnieżna zima, sucha jesień 2019 r. oraz brak niskich temperatur w okresie zimowym, który spowodował że nie wymarzły patogeny bytujące w glebie – to wszystko skłania do poważnych obaw, gdyż występuje duża presja chorób i szkodników na uprawy.

Po krótkiej zimie, wiosna zaczęła się wcześnie. Ale była to wiosna sucha i zimna – brak opadów połączony z nocnymi przymrozkami. Z roku na rok zwiększa się również liczba godzin wietrznych w ciągu dnia, co potęguje zimno szczególnie niesprzyjające dla upraw warzywnych i kukurydzy. Wszystko to sprawiło, że wegetacja była opóźniona o 2-3 tygodnie, a dodatkowo po 15 maja mieliśmy do czynienia z przymrozkami, co nie zdarzało się od wielu lat. Dlatego ten rok należy już teraz ocenić jako bardzo ciężki dla rolników.

Susza to już nie tylko zjawisko okresowe

Okazuje się, że jest to poważny problem potęgujący się z roku na rok i wymagający rozwiązań systemowych. Skutkiem zmniejszającej się liczby opadów, z roku na rok obniża się poziom wód gruntowych, a obszary na których przeważają gleby o słabej retencji kapilarnej pustynnieje. Susza najbardziej dotknęła uprawy zbóż jarych oraz ozimych, a uprawy warzywne w tych warunkach wymagają nawadniania i to najlepiej nawadniania kropelkowego, które jest najbardziej wydajne. Szacuje się, że w uprawach truskawek, drzewach i krzewach owocowych straty plonów z powodu deficytu wody mogą sięgać 20%.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, była ujemna i wynosiła -100 mm. Dla porównania w ubiegłym roku o tej porze KBW wynosił – 48mm. Najniższe wartości KBW poniżej -170 mm wystąpiły na terenie Pojezierza Lubuskiego. Równie źle wygląda sytuacja na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego (KBW -150 mm) oraz dużym obszarze Polski Północno-Zachodniej (KBW – 140 mm), na Nizinie Śląskiej, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Polesiu Lubelskim i Wyżynie Lubelskiej.

Deficyt wody zaburza gospodarkę wodną roślin, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń funkcjonalnych i strukturalnych w komórkach roślinnych. Mówimy tutaj o zaburzeniach transpiracji, utracie turgoru, zmianach funkcjonowania błon komórkowych i zaburzeniach procesu fotosyntezy. Ratunkiem dla narażonych na suszę upraw są biostymulatory – substancje biologicznie czynne zawierające w swoim składzie enzymy białek, aminokwasy i mikroelementy. Maja one na celu dostarczenie dodatkowej energii i wspomaganie procesów przemiany materii na każdym poziomie organizacyjnym rośliny. Źródłem substancji stosowanych do biostymulacji są organizmy morskie, zwłaszcza glony i wodorosty. Dzięki ich zastosowaniu większość składników pokarmowych będzie bardzo łatwo transportowana w roślinie, a efekt zabiegów jest widoczny już kilkanaście godzin po zastosowaniu. Ich zaletą jest również to, że można je mieszać z nawozami dolistnymi i pestycydami, co poprawia wchłanianie i przemieszczanie się składników pokarmowych w roślinie.

Zastosowanie biostymulatorów

Zastosowanie biostymulatorów stymuluje procesy życiowe rośliny, wzmacnia ich naturalną odporność, poprawia kondycję. Uprawy, na których zastosowano biostumulatory charakteryzują się większym, silniejszym i bogatszym systemem korzeniowym, lepiej odżywioną częścią nadziemną i bardziej regularnym cyklem rozwojowym. Efekt? Rośliny w sposób optymalny wykorzystują swój naturalny potencjał produkcyjny.

Zauważmy, że na rynku w ostatnim okresie pojawiło się wiele takich produktów jako nowość w uprawie roślin. Jednak warto wybierać produkty firm z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu biostymulatorów gwarantują dobry skutek i efekt uprawowy. Trudno przewidzieć jaki wpływ na rośliny będzie miało eksperymentowanie na polu z produktami bez wieloletnich badań i wdrożeń, może mieć nieoczekiwany.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.